Dijkversterking Ringdijk Watergraafsmeer

 

 

De Ringdijk moet versterkt worden. De dijk is wel hoog genoeg maar niet sterk genoeg. Namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat Waternet de dijk versterken. Het gaat om de dijk tussen de Wibautstraat en de Middenweg. De lengte van dit traject is 1 kilometer.

 

De Ringdijk is een groene dijk met bomen in de drukke stad. Huizen staan dicht tegen de dijk aan. De buurtbewoners en het stadsdeel willen dat de bomen op de dijk zoveel mogelijk behouden blijven. Daarom gaan we de dijk versterken met een nieuwe techniek: de ‘JLD-dijkstabilisator’. Hiermee kunnen we de dijk van binnenuit versterken. De dijk wordt als het ware vastgenageld aan de ondergrond. Zo kunnen we de bestaande bomen op de Ringdijk behouden. We hoeven dan geen damwand in de dijk te heien, of veel grond aan te brengen.

DLP-Dienstverlening ziet erop toe dat er, gedurende het gehele project, veilig gewerkt wordt.

Houdt onder andere het logboek bij, voert bodemvochtmetingen uit en heeft, minimaal wekelijks, contact met de HVKer.