Van DLP naar een R-DLP.

Bij het werken in en met verontreinigde bodem is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan de veiligheid- en gezondheidsaspecten. Hierbij is een DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten) van belang.

Als onderdeel van de nieuwe richtlijn zijn ook de opleiding- en ervaringseisen vernieuwd.

Voor personen die ingezet worden bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in en met verontreinigde bodem. Een belangrijke wijziging daarbij is de introductie van de R-DLP

U vraagt zich nu waarschijnlijk af, wat is dan het verschil? Dit zal ik u in het kort proberen uit te leggen.

CROW 400 | DLP-Dienstverlening | Houten

CROW 400 | DLP-Dienstverlening | Houten

De inzet van de R-DLP is volgens de richtlijn straks verplicht voor de zwaardere veiligheidsklassen.Ten opzichte van de reguliere DLP er worden aan een R-DLP vooral extra eisen gesteld ten aanzien van het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen.

 

Om verwarringen uit de lucht te halen gaat DLP-Dienstverlening voor het “predicaat” R-DLP. Opdat we kunnen worden ingeschreven in het openbare DLP-R register.

Zo kunnen wij u de komende jaren van dienst kunnen zijn, hetzij als DLP ’r of DLP-R (register)

Voor de minder zware veiligheidsklasse kunt u nu al bij ons terecht voor het inhuren van een DLP.